دهمین جلسه کمیته فرهنگی و پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان به میزبانی دانشگاه صنعتی شیراز برگزار شد.

دهمین جلسه کمیته فرهنگی و پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان به میزبانی دانشگاه صنعتی شیراز برگزار شد.

در این جلسه که در روز چهارشنبه ۴/۱۰/۹۲ در سالن جلسات ساختمان مدیریت و با حضور معاونت محترم فرهنگی دانشگاه جناب آقای دکتر شفیعی برگزار شد، موضوع دومین جشنواره و نمایشگاه دانشگاه پاک که در دانشگاه صنعتی شیراز در حال پیگیری می باشد در دستور جلسه قرار گرفت و مهندس پیله وریان دبیر جشنواره ضمن ارائه گزارش از روند اجرایی جشنواره خواستار همکاری سازمانها و ارگانهای مرتبط با ستاد مبارزه با مواد مخدر شد. سپس اعضای شرکت کننده نحوه همکاری و سولات خود را مطرح و در پایان محمد رضا ابراهیمی سرپرست دبیر خانه شورای فرهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، ضمن تشکر از دانشگاه صنعتی شیراز بخاطر میزبانی گفت: "مطمئن هستم با اقداماتی که انجام شده جشنواره و نمایشگاه فرهنگی دانشگاه پاک به میزبانی دانشگاه صنعتی شیراز بهترین اجرا را در میان دانشگاههای کشور خواهد داشت ." وی همچنین همه دستگاههارا مکلف به همکاری با دانشگاه صنعتی شیراز نمودند.

شایان ذکر است کمیته فرهنگی و پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در استان ۲۲ عضو دارد و علاوه بر دانشگاههای دولتی، استانداری، فرمانداری، بهزیستی، آموزش و پرورش، صدا و سیما، شهرداری و سایر دستگاههای مرتبط در جلسات آن شرکت می کنند.