کارکنان

تلفن های گویای دانشگاه ۰۷-۳۷۳۵۴۵۰۱

| الف | ب | پ | ت | ج | ح | خ | د | ر | ز | س | ش | ص | ط | ع | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | ه | ی |

 

نام و نام خانوادگی پست سازمانی محل خدمت داخلی
الف
سينا احمدپور مسئول دفتر ریاست حوزه رياست دانشگاه ۲۶۷۲
افسانه احمدی کارشناس معاونت دانشجوئي و فرهنگي ۲۷۵۱
محبوبه اسحاقی سرپرست خوابگاه معاونت دانشجوئي و فرهنگي ۲۵۳۸
علیرضا افتاده نگهبان حراست ۲۷۱۵-۲۷۲۲
عبدالرضا اقدسی کاردان امور مالی مديریت امور مالي ۲۵۸۶
رحمان اکرمي ابرقويي نگهبان حراست ۲۷۱۵-۲۷۲۲
اصغر اكبري کارشناس معاونت دانشجوئي و فرهنگي ۲۵۳۵
مهوش امینیان کارشناس دانشکده مهندسي مکانيک ۲۹۱۳
مصطفي ايرانمحبوب مسئول دفتر حراست حراست ۲۶۲۱
محمد ايزديان کارشناس گروه نظارت و ارزيابي ۲۸۶۴
فيروزه آزاد بخت کارشناس گروه آموزشي فيزيک ۲۸۳۶
کبری ابوالوردی مسئول دفتر دانشکده شیمی دانشکده شیمی ۲۸۹۸
پ   بالای صفحه
شيدا بحريني سرپرست خوابگاه معاونت دانشجوئي و فرهنگي ۲۵۳۸
سعيد بختياري مدیر طرح و برنامه مديريت طرح و برنامه ۲۸۳۵
مهتاب برازجاني کارشناس معاونت آموزشي ۲۸۰۶-۲۸۰۳
مریم برزگر کارشناس مديريت طرح و برنامه ۲۸۰۰
نگار بلاغي اينالو کارشناس مرکز امور رايانه ۲۸۳۱
فرزانه بهمني فرد ;کارشناس آموزش دانشکده برق و الکترونيک ۲۵۳۲
پ    
هاله پرتوي کارشناس مديریت امور مالي ۲۷۳۰
ميثم پيله وريان منفرد کارشناس معاونت دانشجوئي و فرهنگي ۲۷۰۵
ت   بالای صفحه
فهيمه ترابي يگانه کارشناس حقوقی حوزه رياست دانشگاه ۲۸۹۷
مريم تشکر کارشناس معاونت دانشجوئي و فرهنگي ۲۵۷۲
محمدرضا توانا کارشناس دانشکده برق دانشکده برق و الکترونيک ۲۷۷۷
جميله توكلي کارشناس دانشکده مهندسي فناوري اطلاعات و ارتباطات ۲۸۱۴
زهرا ترنجیان کارشناس مسئول دفتر معاونت اداری و مالی/مسئول دفتر مدیریت امور اداری ۲۵۲۵-۲۶۴۷
ج    
فاطمه جمالي کارشناس مديريت امور اداري ۲۹۰۶
سمانه جمشيدي زاده کارشناس معاونت دانشجوئي و فرهنگي ۲۷۸۷
ح   بالای صفحه
بيژن حاتمي فارسي انباردار مديریت امور مالي ۲۶۶۶
امين حاجي زاده متصدی امور رفاهی مديريت امور اداري ۲۶۴۴
حسين حسني رئیس اداره نظارت بر طرح های عمرانی مديريت طرح و توسعه ۲۷۶۲
زهرا حميدي کاردان دانشکده برق دانشکده برق و الکترونيک ۲۷۸۰-۲۷۷۲
شهرام حيدري بهمن بيگلو مسئول دفتر مديريت طرح و توسعه ۳۶۴۰۷۱۵۳
خ    
سيد مهدي خادمي امور نقلیه اداره امور عمومي و تدارکات ۲۸۰۹
حامد خرم شکوه کارشناس معاونت دانشجوئي و فرهنگي ۲۸۵۱
سيامک خليلي کارپرداز مديریت امور مالي ۲۸۰۹
سيامك خليلي مسئول مرکز رایانه مرکز امور رايانه ۲۸۳۹
زهرا خيراتي فرد کارشناس دانشکده شیمی و فیزیک ۲۶۱۱
د    
راحله دمان کارشناس دانشکده مهندسی شيمي ۲۵۷۰
حميد رضا ده بزرگي مسئول دفتر دانشکده مهندسی برق و الکترونیک ۲۶۲۰
ولي دهقان حسام پور نگهبان حراست ۲۷۱۵-۲۷۲۲
علي اکبر دهقان حسام پور نگهبان حراست ۲۷۱۵-۲۷۲۲
محمد حسن دوست فاطمه نهاد رهبری   ۲۷۸۶
ر   بالای صفحه
اسمعيل رجب پور نگهبان حراست ۲۷۱۵-۲۷۲۲
عبدالرحيم رحيم زاده متصدی کارگاه مکانیک دانشکده مهندسي مکانيک ۲۶۵۳
افسانه رحيمي سرپرست خوابگاه معاونت دانشجوئي و فرهنگي ۲۷۸۵
رضا رضايي نامه رسان  حوزه رياست دانشگاه ۲۸۲۶
حميدرضا رضايي کارشناس پژوهش و ارتباط با صنعت ۲۷۷۵
عبدالناصر رضائي مسئول نقلیه اداره امور عمومي و تدارکات ۲۹۱۱
موسي رضائي کارشناس مديریت امور مالي ۲۵۸۶
ابوذر رضائي مسئول دفتر مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی ۲۶۱۵
سعيد ريسمانچي مدیر امور مالی مديریت امور مالي ۲۵۶۶
ز    
مرضيه زارع مسئول دفتر معاونت آموزشي ۲۸۴۶
عبدالرضا زارع مهذبيه نگهبان حراست ۲۷۱۵-۲۷۲۲
بهزاد زارعي مسئول دفتر معاونت پژوهشی ۲۸۴۴
ياسر زاهدي فتح آبادي نامه رسان مديريت امور اداري ۲۶۰۵
احمد زحمتکش نگهبان حراست ۲۷۱۵-۲۷۲۲
رسول زحمتکشان نگهبان حراست ۲۷۱۵-۲۷۲۲
خدیجه زارع نهاد رهبری نهاد رهبری ۲۷۵۰
س  
علي اصغر ساريخاني نگهبان حراست ۲۷۴۹-۲۷۲۲
سيد محمد حسن سجاديان کارشناس کتابخانه و مرکز اسناد ۲۷۳۷
مجيد سرشاري کارشناس دانشکده برق دانشکده برق و الکترونيک ۲۶۱۰
محمد رضا سرور کارشناس روابط عمومی روابط عمومی ۲۸۲۶
حسن سلماني بازبین کتابخانه کتابخانه و مرکز اسناد ۲۷۴۲
آقای سماح نژاد دبیرخانه معاونت اداری و مالی ۲۸۶۹
ش  
حاجت شاه قطبي نگهبان حراست ۲۷۱۵-۲۷۲۲
طاهره شاهسون ظفر آبادي کاردان مديريت امور مالی ۲۷۰۰
شاهرخ شجاعي کارشناس ارشد عمران مديريت طرح و توسعه ۳۶۴۰۷۱۵۳
سعيد شريف مسئول دفتر معاونت دانشجوئي و فرهنگي ۲۹۰۲-۲۶۲۲
عليرضا شكري کارشناس دانشکده برق دانشکده برق و الکترونيک ۲۷۸۴
الياس شمس کارشناس پژوهشی مدیریت پژوهشی ۲۷۶۰
مهدي شيخي متصدی سمعی و بصری دفتر رياست و روابط عمومي ۲۶۷۴
حسين شيرالي کارشناس مديريت امور آموزشي و تحصيلات تکميلي ۲۶۱۷
ص  
حميدرضا صادقي مسئول دفتر  امور عمومی اداره امور عمومي و تدارکات ۲۶۱۹
بهنام صحرائي کارشناس مرکز امور رايانه ۲۷۹۵
جواد صفري کاردان اداره امور عمومي و تدارکات ۲۶۱۸
مهدي صمصامي کارشناس مرکز امور رايانه ۲۸۴۵
ط   بالای صفحه
ايوب طاهري مدیر امور اداری مديريت امور اداري ۲۶۰۶
الهام طاهريان فرد کارشناس پردیس بین الملل ۲۶۶۲
ع  
مريم عبدي مسئول دفتر و کارشناس معاونت اداري و مالي ۲۷۸۳
علي عظيمي عليا نگهبان حراست ۲۷۱۵-۲۷۲۲
محمد رضا عليزاده امین اموال مديریت امور مالي ۲۶۸۳
سيد محمد صادق عمرانيان کاردان مديريت امور آموزشي و تحصيلات تکميلي ۲۶۱۴
آسیه عاطفی     ۲۸۲۴
ف  
سعيده فرامرزي مسئول دبیر خانه ریاست حوزه رياست دانشگاه ۲۸۲۱
فريبا فريدوني کارشناس دانشکده مهندسي عمران ۲۸۶۷
مژگان فکوري فرد مسئول دفتر و کارشناس دانشکده رياضي و دروس عمومي ۲۶۳۰
ق  
امير قاسمي سرپرست امور دانشجویی معاونت دانشجوئي و فرهنگي ۲۶۲۲
کاظم قاسمي صدر آبادي نگهبان حراست ۲۷۱۵-۲۷۲۲
عليرضا قرباني باورياني نگهبان حراست ۲۷۱۵-۲۷۲۲
محمد علي قلج راننده اداره امور عمومي و تدارکات ۲۹۱۱
شيما قنادي کارشناس حراست ۲۶۲۱
محمد امین قاسم پور کارشناس مرکز رایانه ۲۸۰۲
ک   بالای صفحه
علي محمد کاظمي کارشناس معاونت پژوهش و فناوري ۲۸۷۲
حسين کريمي دبیرخانه مديریت امور اداری ۲۸۶۹
روح اله کريمي مسئول دفتر کتابختنه مرکزی ۲۷۴۶
مجتبي کريمي متصدی امور مالی مديریت امور مالي ۲۵۸۷
زهرا کمالي سروستاني مسئول دفتر گروه مکانیک دانشکده مهندسي مکانيک ۲۸۱۸
عبداله کونجاني علياء نگهبان حراست ۲۷۱۵-۲۷۲۲
بهار كار انديش کاردان دانشکده برق دانشکده برق و الکترونيک ۲۷۶۶-۲۵۶۲
ناهيد كاظميان  کارشناس مديريت امور آموزشي و تحصيلات تکميلي ۲۵۹۷
خانم کشاورز مسئول بیمه امور رفاهی ۲۶۵۴
آقای کشاورز نهاد رهبری   ۲۷۸۶
گ  
بهنام گذري راننده اداره امور عمومي و تدارکات ۲۹۱۱
مسعود گلشن نگهبان حراست ۲۷۱۵-۲۷۲۲
ارسلان گودرزي رئیس حراست حوزه رياست دانشگاه ۲۶۲۱
ل   بالای صفحه
زهرا لطفي مسئول دفتر دانشکده IT دانشکده مهندسي فناوري اطلاعات و ارتباطات ۲۸۱۰
م      
بهمن محسني مسئول انتظامات حراست ۲۷۱۰
منيژه محمدي کاردان دانشکده برق دانشکده برق و الکترونيک ۲۵۳۲
غلامرضا محمديان کارشناس معاونت دانشجوئي و فرهنگي ۲۵۹۰
محمد رضا محمديان فر رئیس اداره امور عمومی و تدارکات اداره امور عمومي و تدارکات ۲۵۶۰
محمد محيطي نگهبان حراست ۲۷۱۵-۲۷۲۲
سيد علي موسوي کارشناس کارشناس آمار ۲۵۷۷
سيد محمد سعيد موسوي کارشناس مديریت امور مالي ۲۵۸۶
مريم السادات مؤيدي کارشناس مديریت امور مالي ۲۷۳۰
محمد مؤيدي کارشناس مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی ۲۵۹۳
ن      
مهدي نامدار نگهبان حراست ۲۷۱۵-۲۷۲۲
ماريه نجفي شبانکاره مسئول دفتر گروه عمران دانشکده مهندسي عمران ۲۸۶۲
ه      
حسين هنرور کاردان دانشکده مهندسي مکانيک ۲۶۸۷
ی      
مريم يقطين کارشناس کتابخانه و مرکز اسناد ۲۷۳۶
رضا يوسفي کارشناس مرکز امور رايانه ۲۸۲۹
محسن يوسفي قلاتي کارشناس معاونت اداري و مالي ۲۷۸۸