انتصاب سرپرست مدیریت آموزش دانشگاه

با توجه به بازنشسته شدن مهندس نصرت ا... علی قنبری، مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، ریاست دانشگاه طی حکمی آقای دکتر اکبر رهیده را به سرپرستی این مدیریت منصوب نمودند. مهندس علی قنبری که از اعضای هیأت علمی با رتبه دانشوری هستند از بدو تأسیس دانشگاه صنعتی شیراز مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه را عهده دار بوده و اخیراً به افتخار بازنشستگی نائل آمده اند.

دکتر اکبر رهیده استادیار دانشکده مهندسی برق، تا پیش از این سمت معاونت مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی را عهده دار بودند.