افتخار آفرینی انجمن‌های علمی، دانشجویی دانشگاه صنعتی شیراز در ششمین جشنواره ملی حرکت

ششمین جشنواره ملي حركت ويژه انجمن‌هاي علمي دانشجويي و با تاكيد بر ارتباط ميان انجمن‌هاي علمي دانشجويي و جامعه و صنعت در بهمن ماه سال ۱۳۹۲ برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در مراسم اختتامیه ششمین جشنواره ملی حرکت که با حضور ۸۰ انجمن علمی دانشجویی در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شده بود از دو انجمن علمی دانشجویی دانشگاه صنعتی شیراز تقدیر بعمل آمد.

بنابراین گزارش؛ انجمن علمی دانشجویی «کنترل و ابزار دقیق» از دانشکده مهندسی برق به عنوان انجمن برگزیده در حوزه آموزشی انتخاب شد. همچنین دبیر انجمن علمی دانشجویی  IEEEبه عنوان دبیر برگزیده انتخاب گردید.

خاطر نشان می‌شود این جشنواره با هدف تقویت ارتباط میان انجمن‌های علمی دانشجویی و جامعه و صنعت، نمایه سازی آثار، تولیدات و دستاوردهای انجمن‌های علمی در دانشگاه‌های دولتی، مراکز و واحدهای پیام نور و جامع علمی کاربردی و مدیریت دانش و منابع اطلاعاتی تولید شده در انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی برگزار گردید.