دومین جشنواره و نمایشگاه فرهنگی، اجتماعی و هنری دانشگاه پاک

دومین جشنواره و نمایشگاه فرهنگی، اجتماعی و هنری دانشگاه پاک با همکاری معاونت کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور و همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، و با موضوع پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر و روان گردان ها، همایش هنر و دانشگاه پاک در دانشکده های هنر دانشگاه شیراز به شرح ذیل برگزار می شود.

 

عنوان همایش

زمان

مکان

اولین همایش هنرو دانشگاه        پاک

سه شنبه۶ اسفند۹۲

ساعت۱۰صبح

 

معالی آباد،دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز، تالار کیمیا

دومین همایش هنر و دانشگاه        پاک

دوشنبه۱۲ اسفند۹۲

ساعت۱۰صبح

 

خیابان خیام،موسسه آموزش عالی هنر شیراز،سالن اجتماعات