برگزاري مراسم ديدار نوروزي

شنبه ۱۶ فروردين­ ماه، همانند سال­هاي گذشته، اساتيد و كاركنان دانشگاه در كتابخانه مركزي حضور يافتند تا پس از ديدار با يكديگر و عرض تبريك متقابل آغاز سال نو فعاليت خود را در سال جديد با شور، نشاط و تازگي ادامه دهند.

در مراسم امسال رؤساي پيشين و جديد دانشگاه آقايان دكتر جم و دكتر مقدسي و نيز رئيس دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه به بيان نكاتي پرداختند.

همچنين بعضي از اعضاي هيأت علمي و كاركنان نيز گزيده­هايي كوتاه از متون ادبي را در وصف بهار و شكوفايي طبيعت خواندند و مورد تشويق حاضرين قرار گرفتند.

در اين مراسم همچنين اعضاي جديد هيأت علمي و غير هيأت علمي كه در سال گذشته به جمع كاركنان دانشگاه اضافه شده بودند؛ معرفي شدند و از آقايان مهندس علي­قنبري و مهندس يوسفي نيز كه در سال گذشته به افتخار بازنشستگي نائل شده بودند؛ تجليل شد.

معاون اداري و مالي دانشگاه نيز طي سخناني كوتاه وضعيت بودجه و امور مالي را تشريح نمودند.