برگزاری کارگاه نشریات دانشگاهی

کارگاه نشریات دانشگاهی توسط امور فرهنگی و با همکاری ایسنا فارس برگزار شد. در این کارگاه سه روزه که از حضور برترین اساتید فن روزنامه نگاری و خبر نویسی استان فارس بهره گیری شده بود، دانشجویان علاقمند ۷ عنوان درسی با عناوین: " اخلاق مطبوعات"، " حقوق مطبوعات"، " تکنیکهای مصاحبه"، " آیین نامه نشریات"، "خبر نویسی"، " گزارش و مقاله نویسی"، "گرافیک و عکاسی مطبوعات" را گذراندند.

به شرکت کنندگاه به شرط حضور فعال در همه کلاسها و اخذ نمره ۶۰ از ۱۰۰ گواهینامه معتبر اعطاء خواهد شد.