فروش تشكهاي طبي وتخت خواب فلزي وچوبي

قابل توجه هتل ها،ميهمانپذيرها، وساير متقاضيان . دانشگاه صنعتي شيراز قصد دارد تعداد ۸۰ تشك طبي،۱۸ عدد تخت خواب فلزي و۱۴ عددتخت خواب چوبي در حد نو را از طريق مزايده بفروش رساند.متقاضيان مي توانند براي بازديد ودريافت مدارك حداكثر ۵روز كاري از تاريخ نشر آگهي به دفتر امور عمومي دانشگاه واقع در بلوار مدرس-دانشگاه صنعتي شيراز مراجعه نمايند.