انتصاب دکتر علیرضا فخارزاده به معاونت بنیاد نخبگان فارس

دکتر خلفی‌نژاد، رئیس بنیاد نخبگان فارس طی حکمی دکتر علیرضا فخارزاده عضو هیأت علمی گروه ریاضی دانشگاه صنعتی شیراز را به عنوان معاون بنیاد مذکور منصوب نمود.

دکتر علیرضا فخارزاده دارای رتبه دانشیاری بوده و پیش از این نیز مسئولیت‌های اجرایی مختلفی در دانشگاه صنعتی شیراز و نیز دانشگاه شهید چمران اهواز عهده‌دار بوده است.

ریاست دانشکده علوم پایه دانشگاه صنعتی شیراز و مسئولیت راه‌اندازی مقطع دکتری دانشکده مذکور و نیز مدیر کل تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران و ریاست مرکز کارآفرینی دانشگاه مذکور از جمله سوابق اجرایی این عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شیراز می‌باشد.