ارتقاء مرتبه علمی دکتر اسماعیل حسام‌الدینی

دکتر اسماعیل حسام‌الدینی عضو هیأت علمی گروه ریاضی دانشگاه صنعتی شیراز به مرتبه استادی ارتقاء یافت. دکتر حسام‌الدینی که در حال حاضر معاونت دانشجویی دانشگاه را نیز عهده‌دار می‌باشند مقطع دکترای خود را در رشته ریاضی کاربردی در دانشگاه Kent انگلستان گذرانده و عمده تحقیقات علمی ایشان در زمینه‌های حل سالیتونی معادلات دیفرانسیل، نظریه موجک‌ها، معادلات پنیلوری و حل عددی معادلات دیفرانسیل می‌باشد. ریاست دانشگاه نیز طی پیامی، ارتقا جایگاه علمی این استاد فرهیخته را به ایشان تبریک گفتند.