دیدار مدیرعامل شرکت توزیع برق استان فارس با ریاست دانشگاه صنعتی شیراز

در دیدار مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق فارس و رئیس دانشگاه صنعتی شیراز، راه‌های توسعه همکاری فی‌مابین مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه که با حضور آقایان مهندس قنبری (مدیر عامل)، مهندس خسروی(معاون برنامه‌ریزی)، مهندس رهنما(مدیر تحقیقات) از شرکت توزیع نیروی برق استان فارس و آقایان دکتر مقدسی (رئیس دانشگاه)، دکتر علویان‌مهر(مدیر ارتباط با صنعت)، دکتر گیتی‌زاده(رئیس مرکز تحقیقات برق) و سرکار خانم دکتر کشتگری(معاون پژوهشی دانشگاه) در دفتر ریاست دانشگاه صنعتی شیراز برگزار شد توانمندی‌های دانشگاه بویژه در حوزه‌های برق، قدرت و IT بیان گردید و مقرر شد ارتباط بین دانشگاه و شرکت توزیع نیروی برق تقویت شود.

همچنین، آقای مهندس قنبری نیز ضمن استقبال از طرح برگزاری دوره‌های مشترک آموزشی، آن را برای مهندسین مفید دانسته و اجرایی شدن آن را خوستار شدند.

با توجه به راه‌اندازی مرکز مطالعات و آزمایشگاه شبیه‌ساز سیستم‌های قدرت در دانشگاه با دارا بودن کد ملی از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تفاهمنامه همکاری بین این مرکز و شرکت توزیع مبادله گردید.

در پایان، آقای مهندس قنبری و همراهان در طی بازدید از دو مرکز تحقیقاتی ذکر شده با توانمندی‌های دانشگاه نیز از نزدیک آشنا شدند.