پیاده‌روی صبحگاهی کارکنان دانشگاه

صبح امروز دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۳، به ابتکار واحد تربیت‌بدنی دانشگاه و با همکاری امور اداری، به مناسبت هفته سلامت، کارکنان دانشگاه با حضور در زمین چمن ورزشی دانشگاه صنعتی شیراز به پیاده‌روی و نرمش صبحگاهی پرداختند.

این برنامه هرچند وقت یکبار در دانشگاه انجام می‌شود، اگر چه مدت زمان کوتاهی را به خود اختصاص می‌دهد لیکن تأثیر قابل توجهی در ایجاد نشاط بر کارکنان شرکت‌کننده دارد.

در پایان برنامه امروز نیز با کیک و شیر از همکاران پذیرایی شد.