سخنرانی دكتر قادری در دانشگاه صنعتی شیراز

دكتر جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه صنعتی شیراز:

دانشگاه صنعتی شیراز و بخش­های صنعتی دانشگاه شیراز به ظرفیت­های صنعتی استان توجه داشته باشند.

دكتر قادری با تأكید بر نقش مؤثر دانشگاه­های صنعتی در توسعه اقتصاد دانش

­بنیان بعنوان یكی از مؤلفه­ های اقتصاد مقاومتی تأكید كردند كه با توجه به رشد علمی خوب سالهای اخیر چنانچه این یافته­ ها و نتایج و تولیدات علمی دانشمندان كشور به محصول تبدیل شود، بسیاری از مشكلات حل خواهد شد.