تغيير تاريخ مصاحبه داوطلبان دكتري IT دانشگاه

بنابر اعلام رئيس محترم گروه فناوري اطلاعات دانشگاه، با توجه به نزديك بودن فاصله نتايج آزمون دكتري و تاريخ قبلي اعلام شده براي مصاحبه، مقرر شد تاريخ مصاحبه به تعويق افتاد.

پيش از اين، تاريخ مصاحبه ۲۰ ارديبهشت­ ماه اعلام شده بود.

تاريخ جديد مصاحبه متعاقباً اعلام خواهد شد.