تغيير تاريخ مصاحبه داوطلبان دكتري IT

به اطلاع داوطلبان دكتري IT مي­رساند كه با توجه به فاصله زماني كم بين تاريخ اعلام نتايج كنكور دكتري و تاريخ قبلي تعيين شده براي مصاحبه (۲۰ ارديبهشت­ ماه) مقرر گرديد اين تاريخ به تعويق افتاده و به زودي اعلام ­گردد.