قابل توجه دانشجویان متقاضی ورود به دوره دکتری نیمه متمرکز دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا