افتتاح نيروگاه خورشيدي فتوولتائيک در دانشگاه صنعتی شیراز

انرژی خورشیدی یکی از منابع انرژیهای تجدیدپذیر و از مهمترین آنها می باشد. میزان تابش انرژی خورشیدی در نقاط مختلف جهان متغیر بوده و در کمربند خورشیدی زمین بیشترین مقدار را داراست. کشور ایران و به خصوص شیراز با متوسط تابش ۵.۵ – ۵.۲ کیلووات ساعت بر متر مربع در روز یکی از مستعد ترین نواحی پرتابش کشور است که استفاده از تجهیزات خورشیدی در این اقلیم میتواند بخشی از انرژی مورد نیاز کشور را تأمین نماید.

دکتر محسن گیتی زاده، مسئول طرح راه اندازی نيروگاه خورشيدي فتوولتائيک ۴ کیلو وات در دانشگاه صنعتی شیراز، هدف از اجراي اين طرح را توسعه کاربرد و فناوري انرژي‌هاي تجديدپذير و انرژي فتوولتائيک، ايجاد بستري براي پژوهش و توسعه دانش و کاربرد انرژي فتوولتائيک در دانشگاه‌ صنعتی شیراز و ايجاد پايگاه داده براي تحليل اقتصادي و فني نيروگاه‌هاي فتوولتائيک در اقليم‌هاي مستعدی چون شیراز دانست.

وي افزود: با وجود مرکز مطالعات انرژی و سیستم های قدرت که با اخذ مجوز از معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری در محل دانشگاه صنعتی شیراز شروع به فعالیت کرده است، انجام چنین طرح هایی می تواند  بستري براي محققان در امر پژوهش جهت توسعه دانش و صنعت انرژي فتوولتائيک در دانشگاه باشد. به عبارت دیگر، تعيين ضريب ظرفيت ماهانه و سالانه نيروگاه فتوولتائيک در شرايط اقليمي شیراز، ارائه آمار واقعي از عملکرد نيروگاه فتوولتائيک، نحوه کاهش توليد نيروگاه در اثر پيرشدن، نحوه تغيير توليد نيروگاه در اثر تغيير شرايط در اقليم، تاثير تميزکردن پنل‌ها بر اساس برنامه‌هاي تعيين‌ شده، تاخير زاويه نصب بر اساس برنامه‌هاي تعيين‌ شده، بررسي اثر نيروگاه بر شبکه‌ محلي از دستاوردهاي احداث این نيروگاه خورشيدي ۴ کيلووات است.

دکتر گیتی زاده ظرفيت نامي ۴ هزاروات، ولتاژ نامي ۲۲۰ ولت، تزريق توان به شبکه برق، اندازه‌گيري و ثبت شرايط محيطي، نمايش و ثبت تمام پارامترهاي الکتريکي را از مشخصات اين پروژه عنوان‌ کرد که با حمایت مالی شرکت توزیع نیروی برق شیراز و هزينه ای معادل ۵۰۰ میلیون ريال در محوطه پیرامونی مسجد دانشگاه اجرا شده است.