انتصاب مدیر دفتر طرح‌های عمرانی دانشگاه بعنوان دبیر عمرانی منطقه ۶ کشور

در گردهمایی مدیران عمرانی دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری منطقه ۶ کشور که در روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۹۳ در دانشگاه اصفهان برگزار شد؛ آقای دکتر محمدعلی هادیان‌فرد مدیر دفتر طرح‌های عمرانی دانشگاه صنعتی شیراز با کسب اکثریت آراء به عنوان دبیر عمرانی منطقه ۶ انتخاب شدند.

لازم به ذکر است که ۳۴ دانشگاه و پارک علم و فناوری در منطقه ۶ حضور دارند.