گزارش مسابقات فوتسال ۴ جانبه

به مناسبت گرامیداشت آزادسازی خرمشهر یک دوره مسابقات فوتسال ۴ جانبه به میزبانی دانشگاه صنعتی شیراز بین تیمهای استانداری ، مرحوم سالیا ، فتح و آزادی از دانشگاه صنعتی شیراز از تاریخ ۳/۳/۹۳ لغایت ۱۰/۳/۹۳ به صورت دوره ای برگزار گردید و در نهایت نتایج ذیل بدست آمد  :

تیم استانداری مقام اول 

تیم فتح (کارکنان ) مقام دوم

تیم مرحوم سالیا مقام سوم

تیم آزادی مقام چهارم

آقای گل مسابقات : ابراهیم زارع از تیم استانداری

مراسم اختتامیه این مسابقات نیز روز شنبه ۱۰/۳/۹۳ با حضور آقای دکتر خوارزمی  معاونت اداری و مالی ، دکتر حسام الدینی معاونت دانشجوئی و دکتر خلیفه معاونت فرهنگی با اهداء جام و هدایا یی که به این منظور تهیه گردیده بود به پایان رسید .

مسئولین برگزاری : دکتر فخارزاده  - غلامرضا محمدیان