گزارش کوتاهی از سفر آقای پروفسور باستیانز، رئیس فعلی ناحیه ۸ انجمن بین المللی مهندسین برق و الکترونیک (IEEE Region 8) به شیراز

آقای دکتر مارتین باستیانز، از اساتید دانشگاه آیندهون هلند و رئیس فعلی بزرگترین ناحیه از بزرگترین انجمن بین المللی دنیا یعنی انجمن بین المللی مهندسین برق و الکتورنیک (IEEE) می باشند. ایشان به دعوت بخش ایران این انجمن سفری به کشور عزیزمان ایران داشته و طی سفر خود به ایران، از جاذبه های دیدنی شهرهای اصفهان، تهران و شیراز دیدن کردند. طی سفر ایشان به شهر شیراز در روزهای پنج شنبه و جمعه مورخ ۱ و ۲ خردادماه ۱۳۹۳، برنامه های علمی، فرهنگی و توریستی بسیاری برگزار گردید. در روز پنج شنبه اول خرداد ماه ۱۳۹۳، برنامه ای علمی تحت عنوان "آشنایی با فعالیت های انجمن بین المللی مهندسین برق و الکترونیک (IEEE) و ناحیه ۸ آن" در دانشکده مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه صنعتی شیراز برگزار شد که طی آن نمایندگان شاخه های دانشجویی دانشگاه های صنعتی شیراز و شیراز، برنامه ها و فعالیت های اخیر شاخه های خود را معرفی کردند. در ادامه نیز دکتر باستیانز به ارائه سخنرانی و سمینار علمی پرداختند. در انتهای برنامه نیز ضمن پذیرایی از خیل حضار شامل اساتید و دانشجویان، از آقای دکتر باستیانز نیزبابت حضور و ارائه سخنرانیشان توسط شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه های صنعتی شیراز و همچنین دانشگاه شیراز و با حضور جمعی از اساتید دانشگاه صنعتی از جمله آقایان دکتر کاظمی، صفری نژادیان، شاصادقی، دهقانی، زارعی و اسلامی از اساتید دانشکده مهندسی برق و الکترونیک این دانشگاه، با اهدای یک قاب خاتم قدردانی گردید. پس از این سمینار علمی، جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی شیراز که همگی از اعضای انجمن علمی شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه صنعتی شیراز می باشند، برنامه های تور و شیراز گردی برای آقای دکتر باستیانز ترتیب داده و ایشان را طی عصر روز پنج شنبه مورخ ۱ خرداد و همچنین صبح و عصر روز جمعه مورخ ۲ خرداد ماه ۱۳۹۳، به مکان های دیدنی تاریخی و مذهبی شیراز بردند.

نام افراد فعال و دخیل در امر مدیریت و همکاری برای هرچه بهتر برگزار و به یادماندنی شدن این سفر برای جناب آقای دکتر باستیانز در ادامه آورده شده است:

۱- آقای نوید وفامند (Mr. Navid Vafamand) به عنوان رئیس شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه صنعتی شیراز

۲- آقای محسن رخشانی (Mr. Mohsen Rakhshani) به عنوان دبیر شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه صنعتی شیراز و همچنین ارائه دهنده فعالیت های شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه صنعتی شیراز

۳- آقای مصطفی رضائی (Mr. Mostafa Rezaei) به عنوان خزانه دار شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه صنعتی شیراز

۴- آقای محمد مهدی مردانی (Mr. Mohammad Mehdi Mardani) به عنوان نائب رئیس شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه صنعتی شیراز

۵- خانم مولایی (Miss. Mohadeseh Molaei) به عنوان ارائه دهنده فعالیت های شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه شیراز

۶- آقای اشکان تاشک (Mr. Ashkan Tashk) به عنوان رئیس سابق شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه صنعتی شیراز و مسئول هماهنگی برنامه های سفر آقای دکتر مارتین باستیانز به شیراز