قابل توجه دانشجویان متقاضی ورود به دوره دکتری نیمه متمرکز رشته مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی