دریافت بورسیه پسادكتري از دانشگاه آكسفورد توسط آقای دکتر بهنام هاشمی

آقای دكتر بهنام هاشمي، عضو هيات علمي دانشكده رياضي دانشگاه صنعتي شيراز، برنده بورس پسادكتري از گروه آناليز عددي انستيتو رياضي دانشگاه آكسفورد شد.  اين بورس وی را قادر خواهد ساخت تا به مدت ۳ سال پژوهش هاي خود را زير نظر رئيس گروه آناليز عددي دانشگاه آكسفورد، يعني پروفسور لويد نيك تريفيتن،ادامه دهند. قابل ذكر است كه پروفسور تريفيتن، استاد سابق دانشگاههاي MIT، كرنل و نيويورك و عضو انجمن سلطنتي علوم بريتانيا بوده و سابقه رياست معتبرترين انجمن رياضيات كاربردي دنيا يعني SIAM را نيز دارد. موضوع پروژه اي كه دكتر هاشمي در دانشگاه آكسفورد بر روي آن كار خواهند كرد، جعبه ابزاري رياضي براي نرم افزار MATLAB  است كه بر استفاده از تقريب چبيشف براي حل مسائل مختلف آناليز عددي از درونيابي گرفته تا حل عددي معادلات ديفرانسيل متمركز است.