نتایج آزمون مرکز آموزش عالی لار

قابل توجه قبول شدگان در آزمون

جهت انجام مراحل  مصاحبه  با شما تماس گرفته خواهد شد.