بيانيه گروهها و تشكلهاي دانشگاه صنعتي شيراز در محكوميت جنايات رژيم اشغالگر قدس

تشكل­ها و نهادهاي مختلف سياسي و فرهنگي دانشگاه صنعتي شيراز در بيانيه­ هايي جنايات رژيم اشغالگر قدس عليه مردم مسلمان غزه را محكوم كردند.

بسيج اساتيد دانشگاه، بسيج كاركنان، بسيج دانشجويي و انجمن اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه صنعتي شيراز طي بيانيه­ هاي جداگانه­اي نسبت به جنايات هولناك رژيم غاصب صهيونيست در غزه و قتل عام صدها مرد و زن و كودك مظلوم و بي­دفاع فلسطين واكنش نشان داده و از مجامع بين­ المللي مدعي دفاع از حقوق بشر بدليل انفعال و بي­توجهي به اين نسل­ كشي مسلمانان انتقاد كردند.

در اين بيانيه­ ها از سران كشورهاي عربي و اسلامي خواسته شده كه از خواب غفلت بيدار شده و به خود بيايند.

در بخشي از بيانيه انجمن اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه به انتظار دانشجويان از دستگاه ديپلماسي كشور براي پيگيري حقوق ملت فلسطين از مجامع بين­المللي اشاره و خواسته شده كه از هيچ تلاشي فروگذار نكرده و مراتب اعتراض ملت ايران را به گوش داعيه­ داران حقوق بشر برسانند.