اعلام نتایج آزمون و مصاحبه استخدامی مرکز آموزش عالی لار

بسمه تعالی

 

اعلام نتایج آزمون و مصاحبه استخدامی مرکز آموزش عالی لار

 

 

به اطلاع شرکت‌کنندگان در آزمون و مصاحبه استخدامی مرکز آموزش عالی لار می‌رساند که براساس محاسبه مجموع نمرات آزمون کتبی و مصاحبه برگزار شده در دانشگاه صنعتی شیراز نفرات اول گروه‌های فرهنگی و تحلیلگر سیستم به شرح زیر می‌باشد.

ضمناً در مورد کارشناس پژوهشی و کارشناس دانشجویی نیز با توجه به اینکه داوطلبان ، حدنصاب امتیاز مصاحبه را کسب نکرده‌اند، در این مرحله، فردی انتخاب نشده و استخدام کارشناس دانشجویی و کارشناس پژوهشی به زمان دیگری با اعلام مرکز آموزش عالی لار موکول شد.

 

نفرات اول تا سوم آزمون کارشناسی فرهنگی و تحلیل‌گر سیستم به شرح زیر می‌باشد:

ردیف

کارشناس فرهنگی

ردیف

کارشناس تحلیل‌گر سیستم

۱

محمد صبورزاده فرد

۱

فاطمه بینا

۲

عاطفه آریان

۲

احسان کامیاب

۳

مجید حجتی

۳

مهدی جورکش

 

 

لازم بذکر است مراحل گزینش اداری و استخدامی مربوط برعهده مرکز آموزش عالی لار خواهد بود.

 

 

 

                                                                                    مدیریت طرح و برنامه دانشگاه صنعتی شیراز