برگزاری مراسم روز کارمند

در هفته دولت ، مراسمی به مناسبت بزرگداشت روز کارمند در دانشگاه برگزار گردید . در این مراسم که با حضور  ریاست دانشگاه ، تعدادی از معاونین و مدیران ، جمعی از اعضا هیات علمی و کارمندان دانشگاه در سالن دکتر طاهری برگزار شد، ریاست محترم دانشگاه طی سخنانی ضمن بزرگداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر ، با اشاره به آیات سوره مبارکه "عصر" انجام صحیح امور و توصیه به حق و استواری و پایداری در راه حق را وظیفه همه دانشگاهیان اعم از اعضای هیات علمی ، کارمندان و دانشجویان دانستند .

درا ین جلسه ، رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و نیز معاون اداری و مالی دانشگاه نیز به ایراد سخنرانی پرداختند .

نماهنگ زیبایی نیز توسط واحد روابط عمومی از عکس های کارکنان و محیط دانشگاه طی سال های گذشته ،تهیه شده بود که پخش آن مورد استقبال همکاران قرار گرفت .

در پایان جلسه ، حاضرین با قرائت فاتحه برای شادی روح مرحوم "عزیز معرکه بند" از کارکنان دانشگاه که اخیرا" درگذشته است ، جلسه را به پایان رسانیدند .