اطلاعيه مهم ويژه دانشجويان جديدالورود

جهت استفاده از تسهيلات دانشجويي نظير خوابگاه و وام دانشجويي همراه داشتن موارد زير الزامي است:

دو قطعه عكس ۴×۳
مبلغ حد اقل ۰۰۰/۵۰۰/۱ ريال ( موجود در كارت بانكي)
رمز دوم كارت عابر بانك
اصل شناسنامه و كارت ملي

تذكر مهم ويژه دانشجويان ارشد و دكتري:

" تسهيلات رفاهي ازجمله خوابگاه و وام دانشجويي به كساني كه از مقطع قبل تسويه حساب يا دفترچه اقساط دريافت نموده اند تعلق مي گيرد"