شوراي عالي انقلاب فرهنگي به رئيس دانشگاه صنعتي شيراز رأي اعتماد داد

در جلسه مورخ ۱۱/۶/۹۳ كه با حضور رياست محترم جمهوري و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشكيل شد، با رأي اعتماد اعضاي شورا، ۱۳ رئيس دانشگاه تعيين شدند.

براين اساس دكتر جليل مقدسي كه پيش از اين بعنوان سرپرست دانشگاه صنعتي شيراز منصوب شده بود، بعنوان رئيس اين دانشگاه از شوراي عالي انقلاب فرهنگي رأي اعتماد گرفت.

دكتر مقدسي داراي مرتبه علمي استادي بوده و پيش از اين نيز در طي سال­هاي ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹ رياست دانشگاه صنعتي شيراز را عهده­دار بوده­اند.

از جمله ساير سوابق اجرايي دكتر مقدسي مي­توان به رياست دانشكده علوم دانشگاه شيراز، معاونت دانشجويي، معاونت آموزشي و رياست واحد بين­الملل دانشگاه شيراز اشاره نمود.