نحوه پرداخت شهریه

نکته مهم : کلیه دانشجویان جهت اخذ درس با استاد مشاور و مدیر گروه خود هماهنگی لازم را انجام دهند سپس اقدام به اخذ واحد نمایند.

 

دانشجویان محترم توجه داشته باشند ابتدا بایستی مبلغ شهریه (پرداختی اینترنتی و یا تحویل چک و تعریف آن در سیستم گلستان) را  پرداخت نمایند سپس در سیستم می توانند اقدام به انتخاب واحد کنند.

 

دانشجویان ترم اول و دانشجویانی که شهریه آنها کمتر از ۲۵/۰۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد باید شهریه را بصورت اینترنتی و از طریق سیستم گلستان (کلیه کارت های عضو شتاب) پرداخت نمایند.

 

دانشجویان ترم آخر که فقط شهریه ثابت دارند بایستی در سیستم گلستان  ( شهریه ثابت ) از طریق پراخت اینترنتی پراخت نمایند , درس پایان نامه را مجدداً بدون پرداخت شهریه اخذ نمایند.

دانشجویان جهت انتخاب واحد بایستی مبلغ ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال را از طریق سیستم گلستان بصورت اینترنتی پرداخت نمایند و مابقی شهریه را به صورت چک به تاریخ اعلام شده از طريق آموزش پرديس در وجه دانشگاه صنعتی شیراز به امور مالي دانشگاه تحویل دهند.

دانشجویان مقطع دکتری جهت پرداخت شهریه بایستی مبلغ ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال را از طریق سیستم گلستان بصورت پرداخت اینترنتی و چک اول به مبلغ ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال  و مابقي در چک دوم  در وجه دانشگاه صنعتی شیراز به امور مالي دانشگاه تحویل دهند.(تاريخ چكها را آموزش پرديس اعلام مي نمايد)

نحوه پرداخت شهریه در نیمسال اول ۹۵-۹۴

نحوه پرداخت شهریه ورودیهای ۹۵ و ۹۶

0