قبولي چشمگير دانشجويان مقطع كارشناسي دانشگاه صنعتي شيراز در آزمون كارشناسي ارشد سال ۹۳

اولين دانشگاه صنعتي در منطقه جنوب كشور، امسال نيز در آزمون كارشناسي ارشد خوش درخشيد.اين دانشگاه كه داراي ۴۷ رشته تحصيلي در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري مي باشد، در آزمون ارشد در دو رشته مهندسي برق و مهندسي فناوري اطلاعات تعداد ۱۲۶ نفر قبولي داشته است. از اين تعداد ۸۷  نفر مربوط به رشته مهندسي برق و ۳۹ نفر مربوط به رشته مهندسي فناوري اطلاعات مي باشد.