ثبت نام دانشجویان جدید الورود در دانشگاه صنعتی شیراز

دانشگاه صنعتي این روزها در حال ثبت نام دانشجویان جدیدالورود می باشد. ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد که آمار قابل توجهی از کل قبولی را به خود اختصاص داده است، در روزهای شنبه و یکشنبه (۲۲/۶/۹۳ و ۲۳/۶/۹۳) و ثبت نام دانشجویان دکتری و کارشناسی در روز دوشنبه ۲۴/۶/۹۳ انجام خواهد شد. تعداد کل قبولی از طریق آزمون سراسری ۴۶۱ نفر می باشد که از این تعداد ۳۰۰ نفر مرد و ۱۶۱ نفر زن می باشد. علاوه بر این ۱۲ نفر دانشجوی دکترای پردیس (از طریق آزمون اختصاصی دکترای پردیس)، و همچنین ۱۳ نفر دانشجوی دکتری و ۳۲ نفر دانشجوی کارشناسی ارشد از طریق استعداد درخشان پذیرش شده اند.  این در حالی است که امسال روند ثبت نام نسبت به سالهای گذشته پیشرفت قابل توجهی داشته است، از جمله هماهنگی بین عوامل برگزارکننده ثبت نام بیشتر شده، همه پرداختها به صورت الکترونیکی انجام می شود و همچنین با هماهنگی انجام شده توسط مدیریت امور آموزشی دانشگاه، نماینده پست مرکزی و پلیس +۱۰ در محل ثبت نام حضور یافته و در روز ثبت نام مدارک مربوط به تأییدیه تحصیلی و معافیت تحصیلی از دانشجو دریافت می گردد تا روند ارسال این مدارک تسریع گردد.