انتصاب دکتر اسماعیل حسام‌الدینی به معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

ریاست دانشگاه طی حکمی آقای دکتر اسماعیل حسام‌الدینی را به سمت معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه منصوب نمودند.

دکتر اسماعیل حسام‌الدینی عضو هیأت علمی گروه ریاضی و دارای رتبه علمی استادی بوده و تا قبل از این معاونت دانشجویی دانشگاه را عهده‌دار بودند.

پیش از این آقای دکتر خلیفه عضو هیأت علمی گروه شیمی دانشگاه عهده‌دار سمت سرپرستی معاونت فرهنگی دانشگاه بودند که در راستای اجرای آئین‌نامه جامع مدیریت دانشگاهها و تشکیلات مصوب دانشگاه صنعتی شیراز مبنی بر ایجاد معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه استعفا نموده بود.