راه اندازی مرکز مطالعات قدرت در دانشگاه صنعتی شیراز

در جلسه اي با حضور مدير عامل محترم شركت برق منطقه اي فارس و هيات همراه و رياست محترم و معاونان دانشگاه صنعتی شيراز، مركز مطالعات و آزمايشگاه شبيه ساز سيستم هاي قدرت كه با حمايت شرکت برق منطقه ای فارس در دانشگاه صنعتي شيراز راه اندازي شده بود، رسما افتتاح گرديد. همچنين در نشست مشترك روساي دو سازمان، تفاهم نامه همكاري جديدي مبادله گرديد . براساس اين تفاهمنامه، حمايت از تحقيقات و پژوهش هاي محصول محور دانشگاه كه مورد نياز شركت برق منطقه اي فارس و  در راستاي عملياتي نمودن اقتصاد مقاومتي باشد، تسهيل مي گردد. در اين تفاهم نامه زمينه هاي مختلف همكاري از جمله برگزاري كارگاهها و سمينارهاي كاربردي، آموزش، تعريف و اجراي پروژه هاي مشترك پژوهشي- صنعتي مورد نياز شركت برق، پيش بينی شده است.