برگزاری هفتمین جشنواره حرکت و اختتامیه نهمین دوره مدرسه تابستانی

هفتمین جشنواره حرکت، به منظور شناسایی و تقدیر از دستاوردهای دانشجویان فعال انجمن های علمی دانشجویی، در روز سه شنبه هشتم مهر ماه در دانشگاه صنعتی شیراز برگزار گردید.

همچنین با توجه به برگزاری نهمین دوره مدرسه تابستانی در شهریور ماه، اختتامیه این دوره نیز به همت دانشجویان دانشکده های برق و فناوری اطلاعات برگزار شد. لازم به ذکر است آقای علی مؤمنی بعنوان دبیر نهمین مدرسه تابستانی و خانم فرنوش معنوی بعنوان دبیر انجمن علمی فناوری اطلاعات، برگزاری این دوره را بر عهده داشتند.

این مراسم با حضور آقایان دکتر صفری نژادیان، دکتر شفیعی، دکتر پاکارزاده، دکتر هنر آسا و مهندس پیله وریان برگزار گردید. در ادامه مراسم، آقای دکتر صفری نژادیان، مدیر امور علمی دانشجویان و آقای محمدرضا صالح زاده، دبیر جشنواره حرکت به ایراد سخنرانی پرداختند.

در پایان این مراسم به مدرسان و شرکت کنندگان مدرسه تابستانی لوح یادبود اهدا گردید.