گزارش مسابقات والیبال کارکنان مهرماه ۹۳

یک دوره مسابقات والیبال به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس در سالن تربیت بدنی برگزار گردید که با حضور پرشور اساتید و کارکنان دانشگاه همراه بود، در این دوره از مسابقات که چهار تیم با نامهای شهیدهمت ، شهید دوران ، شهید آبشناسان و شهید شیرودی شرکت کرده بودند ،  به صورت دوره ای طی ۳ روز با هم به رقابت پرداختند  که در نهایت تیم شهید شیرودی مقام اول ،  تیم شهید دوران مقام دوم و تیمهای شهید آبشناسان و شهید همت به ترتیب سوم وچهارم شدند . در پایان نیز به تمامی شرکت کنندگان جوایزی به رسم یادبود با حضور معاونت محترم دانشجوئی وفرهنگی دکتر حسام الدینی ، معاونت محترم اداری ومالی دکتر خوارزمی اهداء گردید .

ضمناً جا دارد از آقای دکتر فخارزاده که نهایت تلاش خود را جهت هرچه بهتر برگزار شدن این مسابقات داشته اند کمال تشکر و قدردانی داشته باشیم .

اعضای تیم ها به ترتیب مقام :

تیم شهید شیرودی : ۱- محمد رفیع خوارزمی ۲- صادق صمدی ۳- جمشید اقائی ۴- محمد جواد دهقانی ۵- محمد مردانه ۶- عبدالناصر رضائی ۷- علیرضا فخارزاده۸- سید مهدی حسینی

تیم شهید دوران:  ۱- غلامرضا محمدیان ۲- محمد رضا سرور ۳- رضا صادقی ۴- سیامک خلیلی ۵- محمد مویدی ۶- یوسف نوذری ۷- مهدی عنایت پیشه ۸- حمید رضا صادقی ۹- رضا رضائی

تیم شهید آبشناسان : ۱- مهدی صمصامی ۲- سعید شریف ۳- عبدالرحیم رحیم زاده ۴- امین حاجی زاده ۵- روح اله کریمی ۶- مجتبی کریمی ۷-  رضا یوسفی ۸- غفور ارکوازی ۹- محمد ایزدیان

تیم شهید همت : ۱- روح اله انصاری نیا ۲- حامد خرم شکوه ۳- علی اصغر جوکار ۴- یاسر زاهدی ۵- محمد مهندسی ۶- ابوذر رضائی ۷- موسی رضائی ۸- مهدی شیخی ۹- سید محمد موسوی