برگزاری بزرگداشت حافظ در دانشگاه صنعتی شیراز

مراسم بزرگداشت حافظ با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی جهاد استان فارس؛ معاون دانشجویی و فرهنگی و مدیر محترم دانشجویی دانشگاه ؛ توسط کانون هنر دختران و پسران دانشگاه صنعتی شیراز؛ مورخ یکشنبه ۲۰/۰۷/۹۳ از ساعت ۱۲ :۳۰ الی ۱۴  در سالن دکتر طاهری  برگزار گردید .

نخستین سخنران این مراسم آقای دکتر حسام الدینی معاون دانشجویی و فرهنگی بود که ایشان درباره شناخت و یاد روز شاعر بزرگ کشورمان صحبت کردند  ودر ادامه آقای دکتر خالصی معاون فرهنگی و اجتماعی جهاد استان فارس به تحلیل و تفسیرو خواندن  برخی غزلیات حافظ پرداختند ؛ شایان ذکر است اجرای موسیقی سنتی و برگزاری مسابقه و اهداء جوایز ازجمله برنامه هایی بود که در روز بزرگداشت حافظ برگزار شد.

بیستم مهر ماه در تقویم رسمی کشور به عنوان روز بزرگداشت خافظ نام گذاری شده است.