برگزاری سمینار مدیریت بحران با رویکرد زلزله

سمینار مدیریت بحران با رویکرد زلزله، به همت اداره کل راه و شهرسازی استان فارس، دانشگاه صنعتی شیراز و اداره کل مدیریت بحران استانداری فارس در دانشگاه صنعتی شیراز برگزار شد.

در این سمینار یک روزه که با حضور مدیران و کارشناسان مرتبط با حوزه مدیریت بحران از سازمان‌های مختلف استان فارس در دانشگاه صنعتی شیراز برگزار شد، ۸ نفر از اساتید برجسته حوزه‌های مرتبط با مباحث زلزله از دانشگاه‌های شیراز به ایراد سخنرانی علمی پرداختند.

در این سمینار یک روزه، مدیر کل راه و شهرسازی فارس، مدیر کل بحران استانداری فارس، مدیر کل دفتر فنی استانداری فارس و رئیس دانشگاه صنعتی شیراز طی سخنانی بر اهمیت توجه به مباحث ایمنی و بخصوص لزوم آمادگی قبل و بعد از بحران تأکید نمودند.

 

دکتر مقدسی (ریاست محترم دانشگاه) نیز ضمن اشاره به نقش مؤثر دانشگاه صنعتی شیراز در منطقه جنوب کشور و با اشاره به توانمندی‌های دانشگاه بر همکاری با سایر دستگاههای اجرایی بویژه در حوزه‌های آموزشی و پژوهشی تأکید نمودند ودر این راستا به بعضی ویژگیها وتوانمندیهای دانشگاه اشاره نمودند.