جلسه توديع و معارفه مسئول پايگاه بسيج کارکنان دانشگاه برگزار شد

در روز چهارشنبه ۹۳/۸/۲۸با حضور رياست محترم دانشگاه، فرمانده ناحيه سپاه ثارا... شيراز و تعدادي از معاونين و مديران و اعضاي شوراي پايگاه شهيد زبرجد دانشگاه صنعتي شيراز، آقاي مهندس محمديان‌فر بعنوان سرپرست پايگاه مقاومت اين دانشگاه معرفي شد. مهندس محمدرضا محمديان‌فر که از رزمندگان و جانبازان سالهاي دفاع مقدس بوده و اکنون نيز رياست اداره عمومي دانشگاه را برعهده دارند. قبل از اين، عضو فعال شوراي پايگاه مذکور بودند.

قبل از اين و از زمان تأسيس پايگاه مسئوليت پايگاه را آقاي مهندس سعيد بختياري مدير طرح و برنامه دانشگاه عهده‌دار بودند.