کارگاه های مرکزمشاوره ویژه دانشجویان

مرکز مشاوره

برای کارگاه های زیر ثبت نام می کند

خودآگاهی تاب آوری و انسان سالم
عشق،وابستگی سالم/وابستگی ناسالم اهمال کاری
فرسودگی تحصیلی ارائه سخنرانی موفق
امتحان با طعم اضطراب آموزش قبل از ازدواج
بیاموزیم چگونه بیاموزیم تصمیم گیری شغلی
انگیزه تحصیلی و تکنیک های خود تنظیمی آموزش قاطعیت
تفکر انتقادی و خلاق علائم شناسی اختلالات
عزت نفس کنترل خشم
از عواطف خود چه می دانم رابطه موثر

ثبت نام به صورت حضوری و یا تماس تلفنی با ۳۷۲۶۴۱۰۷(مرکز مشاوره) می باشد.