انتصاب دکتر محمد جواد دهقاني به رياست مرکز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري

 

وزير علوم، تحقيقات و فناوري، طي احکام جداگانه اي آقاي دکتر محمدجواد دهقاني ، عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شيراز را به رياست مرکز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري و نيز به سرپرستي پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC) منصوب کرد.

دکتر دهقاني دانشيار دانشکده مهندسي برق دانشگاه صنعتي شيراز بوده و قبل از اين نيز معاونت آموزشي پژوهشي اين دانشگاه را عهده دار بوده اند.