انجمن مهندسی دریایی ایران، انجمن علمی برتر حوزه فنی مهندسی در سال ۹۳

انجمن مهندسی دریایی ایران در سال جاری به عنوان انجمن علمی برتر حوزه فنی مهندسی انتخاب و از طرف ریاست محترم جمهوری مورد تقدیر قرار گرفت. این انجمن در سال ۱۳۷۷ تشکیل گردید و در حال حاضر بیش از ۱۷۰ عضو حقوقی دارد. پژوهشکده سامانه­ های دریایی دانشگاه صنعتی شیراز نیز از ابتدای سال ۱۳۹۰ موافقت اصولی خود را از شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کسب نمود از زمان تأسیس یکی از اعضاء حقوقی انجمن مهندسی دریایی بوده و ضمن همکاری نزدیک انجمن در برخی از کمیته ­­های تخصصی آن نیز عضویت داشته و در جلسات آن شرکت نموده است.

پژوهشکده سامانه­ های دریایی دانشگاه صنعتی شیراز اولین پژوهشکده دانشگاه می­باشد که به پشتوانه اعضای هیأت علمی خود همکاری­های متعدد علمی پژوهشی را با صنایع مختلف در کارنامه چند ساله خود دارد.

کشور ایران با دارا بودن بیش از ۵ هزار کیلومتر مرز آبی (با احتساب جزایر خود) پتانسیل بالایی را برای بهره گیری از دریا دارد که در گذشته از آن غفلت شده است و طی چند سال اخیر توجه به دریا و صنایع مرتبط آن و گسترش فعالیت­های دریایی مورد توجه مسئولان قرار گرفته است و چشم انداز روشنی در حوزه فعالیت­های دریایی در ایران مشاهده می­شود.