تیم جودو دانشگاه صنعتی شیراز نایب قهرمان مسابقات دانشگاه های استان فارس

این دوره از مسابقات جودو  توسط هیأت استانی ورزشهای دانشگاهی استان فارس و به میزبانی دانشگاه شیراز در مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز( سالن وحدت) بین دانشگاه های استان فارس روز پنج شنبه مورخ ۴/۱۰/۹۳ برگزار گردید و آقایان احسان ترکانلو و فرهنگ سعیدی از دانشگاه صنعتی شیراز توانستند به ترتیب مقام های اول و سوم انفرادی و نایب قهرمانی این مسابقات را از آن خود نمایند .

اعضای تیم عبارت بودند از آقایان:احسان ترکانلو ، مهرداد شعبان زاده و فرهنگ سعیدی همچنین آقای

غلامرضا محمدیان سرپرستی تیم دانشگاه صنعتی شیراز را برعهده داشت.