بیانیه انجمنها وتشکلهای دانشجویی،بسیج اساتید وکارکنان در محکومیت اهانت به پیامبر رحمت

بسم الله الرحمن الرحیم

تشکلهای دانشجویی،بسیج اساتید وکارکنان دانشگاه طی بیانیه ای ،چاپ کاریکاتور اهانت آمیز به ساحت مقدس پیامبر رحمت (ص) را محکوم نمودند.

متن بیانیه مذکور به شرح زیر است:

بیانیه مشترک تشکل ها ، گروه هاوانجمن ها ی دانشجویان ،اساتیدو کارکنان  دانشگاه صنعتی شیراز در محکومیت کاریکاتور موهن

سناریوی ایجاد دوقطبی تروریسم یا پذیرش سب النبی محکوم به شکست است / مسلمانان در مقابل توهین به پیامبر اسلام (ص) سکوت نخواهند کرد

سالهاست که همه اندیشمندان بر این امر اذعان دارند که نظم نوین آمریکایی صهیونیستی که قرار بود جهان را مطیع لیبرال دموکراسی غرب قرار دهد شکست خورده است و هندسه جهان در حال تغییر است؛ جهانی که بر خلاف خواست صهیونیست ها به سمت دین مداری و معونیت حقیقی حرکت می کند و در این بین گرایش به دین اسلام بعنوان کامل ترین دین و شریعت که در همه عرصه های فردی، اجتماعی، سیاسی، حکومتی و امثالهم نسخه دارد و این نسخه شفابخش امروز بطور گسترده در جهان در حال گسترش است.

اندیشه های عمیق اسلام توانسته انسانهای خواب آلود را بیدار کند و جهان را به جبهه ای در برابر منافع مستکبرین و جهانخواران تبدیل کند و منافع آنها را تهدید کند و آنها جز اسلام هراسی، اسلام ستیزی و ارائه اسلام دروغین برای جلوگیری از گسترش این دین مبین ندارند.

یکی از راهبردهای اذهان بیمار دنیای استکبار در برابر گسترش روز افزون اسلام، طراحی وحمایت از اسلام های دروغین وابسته به سرویس های جاسوسی MI6 و CIA است. جریانهای متحجر خوخواری که بهاییت و وهابیت، طالبان، القاعده، داعش و... نمونه های آن هستند. جریانهایی که با دست استکبار پرورش یافته، تجهیز شده و به جان انسانهای جهان انداخته می شوند.

راهبرد دیگر این جریان استفاده از هنر و توهین و تمسخر دین مبین اسلام است که ساخت فیلمهای ضد اسلامی در بنگاه تبلیغاتی هالیوود، انتشار کاریکاتورهای موهن در نشریات اروپایی از همین دست است و شارلی ابدو نمونه کوچکی از این دستگاه بزرگ ضد اسلامی است.

و امروز در فرانسه این دو با هم در تلاقی قرار گرفته است تا اسلام هراسی را به اوج خود برسانند. کاریکاتورهای موهن شارلی ابدو منتشر می شود و القاعده دست پروده صهیونیست به شارلی ابدویی که کاریکاتورهای موهن علیه پیامبر رحمت منتشر می کند حمله می کند و در این میان پروپاگاندای رسانه ای غرب اسلام را متهم اصلی همه این ماجراهای دست ساز آمریکا و صهیونیسم می کند. همچنان که در صف معترضین به حادثه حمله به دفتر نویسندگان نشریه موهن نتانیاهویی حضور دارد که بزرگترین قاتل در جهان شناخته می شود.

«ومکروا و مکرالله و الله خیر الماکرین» قطعا خداوند مکر صهیونیسم را به خودشان باز می گرداند و انتشار کاریکاتور موهن علیه پیامبر اسلام در تیراژ چند میلیونی از سوی مسلمانان جهان بی پاسخ نخواهد ماند کما اینکه امروز اولین معترضین این نشریه مسلمانان فرانسه ای هستند که بیشترین جمعیت مسلمانان اروپا را به خود اختصاص داده و خطری علیه استکبار شده است و نه تنها آنها بلکه همه آزادیخواهان از همه ادیان معترض به توهین علیه پیامبر رحمت شده اند.

جامعه دانشگاهی دانشگاه صنعتی شیراز  ضمن محکومیت این اقدام از همه مسلمانان ایران و جهان می خواهد ضمن محکومیت همه اسلامهای دروغین انگلیسی و آمریکایی پیام اسلام ناب محمدی را به جهان مخابره کنند.