قابل توجه دانشجویان دکتری متقاضی آزمون معافی زبان

آزمون معافی زبان در تاریخ یکشنبه مورخ  ۱۹ بهمن ماه راس ساعت ۱۰ در سالن دکتر طاهری دانشگاه برگزار می گردد لطفا جهت ثبت نام در روزهای زوج تا تاریخ ۱۱ بهمن ماه به دفتر آموزشهای آزاد (جنب سالن دکتر طاهری ) مراجعه فرمایید.
0