برگزاري دوره آموزشي مديريت بحران در دانشگاه

دوره آموزشي دو روزه مديريت بحران با همکاري اداره کل راه و شهرسازي فارس و دانشگاه صنعتي شيراز در روزهاي سه‌شنبه و چهارشنبه هفتم و هشتم بهمن‌ماه در دانشگاه برگزار شد.

در اين دوره که مديران ادارات بحران راه و شهرسازي استان فارس و استان‌هاي همجوار(بوشهر، کهگيلويه، هرمزگان، کرمان ویزد) و نيز کارشناساني از حوزه مديريت بحران استانداري فارس حضور داشتند، مباحث مديريتي با رويکرد مديريت بحران، اسناد بالادستي و نحوه مديريت و فرماندهي بحران، مطالعات موردي حوادث ملي و منطقه‌اي و بازخواني و عارضه‌يابي سونامي و زلزله ۲۰۱۱ ژاپن در قالب سرفصل‌هاي مختلف ارائه گرديد. آقاي مهندس فياض‌پور(مديرکل بحران استانداري فارس)، آقاي دکتر دهقان(عضو هيأت علمي گروه عمران دانشگاه) و آقاي مهندس بختياري(مدير طرح و برنامه دانشگاه) مدرسين کارگاه‌هاي مذکور بودند.