انتصاب دکتر سيدجعفر روزگار به مديريت پژوهشي دانشگاه

رياست محترم دانشگاه طي حکمي آقاي دکتر سيد جعفر روزگار (عضو هيأت علمي دانشکده مهندسي مکانيک) را به عنوان مدير پژوهش، فناوري و ارتباط با صنعت دانشگاه منصوب نمودند.

دکتر روزگار عضو هيأت علمي گروه طراحي جامدات دانشکده مذکور مي‌باشند و علاوه بر فعاليت‌هاي پژوهشي دانشگاهي خود در حوزه ارتباط با صنعت در قالب پروژه‌هاي تحقيقاتي و شرکت دانش‌بنيان نيز فعاليت داشته‌اند. دکتر روزگار پيش از اين نيز به مدت ۱۰ سال مديريت طراحي مهندسي يک شرکت خصوصي را عهده‌دار بوده‌اند.