نخستین نمایشگاه مشارکت بانوان در توسعه پایدار

به اطلاع می رساند نخستین نمایشگاه مشارکت بانوان در توسعه پایدار از روز سه شنبه ۱۴/۱۱/۹۳ لغایت ۱۹/۱۱/۹۳ در محل نمایشگاههای بین المللی شیراز ( شهرک گلستان - سالن ملاصدرا) دایر می باشد . کمیته امور بانوان دانشگاه از کلیه اعضای محترم هیات علمی ، کارکنان محترم و دانشجویان گرامی جهت بازید از نمایشگاه دعوت به عمل می آید .

شایان ذکر است سرویس جهت شرکت در برنامه افتتاحیه نمایشگاه از ساعت ۱۵:۳۰ روز سه شنبه ۱۴/۱۱/۹۳ مهیا می باشد . سرویس برگشت از نمایشگاه نیز ساعت ۱۸:۳۰ به سمت دانشگاه حرکت خواهد نمود.