بیانیه دانشـگاهیان دانشـگاه صنعتی شیـراز بمناسبت سی و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی