حضور دانشگاه صنعتي شيراز در اولين نمايشگاه مشاركت زنان در توسعه پايدار

نخستین نمایشگاه منطقه ای مشاركت زنان در توسعه پایدار با تأکید  بر اقتصاد مقاومتی ، روزهاي ۱۴ تا ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۳ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی فارس واقع در شهرک گلستان برگزار شد.

در این نمایشگاه ، توانمندی های بانوان استان های فارس ، یزد، کرمان و کهگیلویه و بویر احمد در زمينه هاي هنری، علمی، پژوهشی و قرآنی به عرصه نمايش گذاشته شد. بنا به اظهارات خانم دكتر صديقه جاهدي‏، مشاور رييس دانشگاه در امور بانوان ، گوشه اي از توانمندی های علمی، فرهنگی،آموزشی، هنری و پژوهشی اساتید، کارمندان و دانشجویان دانشگاه صنعتي شيراز نيزدر معرض دید علاقه مندان قرار گرفت.  بالا بودن آمار فعاليتهاي پژوهشي و علمي مربوط به  ٨ هيات علمي زن از كل جمعيت ٩٦ نفري اعضاي هيات علمي دانشگاه و حضور  تقريبي ٣٨ درصدي دانشجوي دختر  نشان از توانمندي مطلوب جمعيت زنان حاضر و شاغل در دانشگاه  صنعتي شيراز  مي باشد.

وي افزود: بانوان شاغل در دانشگاه،  علاوه بر انجام وظيفه در راستاي يكي از رسالت هاي نظام آموزش عالي كه پرورش نخبگان مي باشد  در زمينه پرورش زنان  فرهيخته اي كه اساس تحكيم نظام خانواده را فراهم مي نمايند نيز فعال هستند.

نخستین نمایشگاه منطقه ای مشاركت زنان در توسعه پایدار با تأکید  بر اقتصاد مقاومتی ، روزهاي ۱۴ تا ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۳ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی فارس واقع در شهرک گلستان برگزار شد.

در این نمایشگاه ، توانمندی های بانوان استان های فارس ، یزد، کرمان و کهگیلویه و بویر احمد در زمينه هاي هنری، علمی، پژوهشی و قرآنی به عرصه نمايش گذاشته شد. بنا به اظهارات خانم دكتر صديقه جاهدي‏، مشاور رييس دانشگاه در امور بانوان ، گوشه اي از توانمندی های علمی، فرهنگی،آموزشی، هنری و پژوهشی اساتید، کارمندان و دانشجویان دانشگاه صنعتي شيراز نيزدر معرض دید علاقه مندان قرار گرفت.  بالا بودن آمار فعاليتهاي پژوهشي و علمي مربوط به  ٨ هيات علمي زن از كل جمعيت ٩٦ نفري اعضاي هيات علمي دانشگاه و حضور  تقريبي ٣٨ درصدي دانشجوي دختر  نشان از توانمندي مطلوب جمعيت زنان حاضر و شاغل در دانشگاه  صنعتي شيراز  مي باشد.

وي افزود: بانوان شاغل در دانشگاه،  علاوه بر انجام وظيفه در راستاي يكي از رسالت هاي نظام آموزش عالي كه پرورش نخبگان مي باشد  در زمينه پرورش زنان  فرهيخته اي كه اساس تحكيم نظام خانواده را فراهم مي نمايند نيز فعال هستند.