برگزاری کارگاه نشریات دانشگاهی

         کارگاه آموزشی نشریات دانشگاهی دانشگاه صنعتی شیراز درروزهای؛

سه شنبه   (۱۵/۰۲/۹۴ )

چهارشنبه  ( ۱۶ /۰۲/۹۴)

 پنج شنبه  (۱۷/۰۲/۹۴ ) در سالن کنفرانس خانه فرهنگ برگزار میگردد.

علاقمندان جهت ثبت نام و شرکت در این دوره به امورفرهنگی دانشگاه مراجعه نمایند.

 

معاونت فرهنگی دانشگاه صنعتی شیراز

اردیبهشت ماه ۹۴ – خانه نشریات

0